ಇನ್ನಷ್ಟು ಬ್ಲಾಗುಗಳು,

೬೦೧ . ಕಲ್‍ಸಕ್ರಿ
೬೦೨ . ಚಿಲಿಪಿಲಿ ೨
೬೦೩ . ನಿನಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕಣೇ....
೬೦೪ . ಪ್ರಕೋಪ ಕನ್ನಡಿಗ
೬೦೫ . ಭಾವನ
೬೦೬ . ಯಾತನೆ.....
೬೦೭ . ಶೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
೬೦೮ . ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್
೬೦೯ . ಸ್ಮೃತಿಯಾತ್ರೆ
೬೧೦ . ಹೆಜ್ಜೆ ೨
೬೧೧ . ಬಾಳದಾರಿಯಲ್ಲಿ
೬೧೨ . ಬ್ಲಾ ಬ್ಲಾ ಬ್ಲಾ
೬೧೩ . ಮನಸು
೬೧೪ . ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಕಲರ್ಸ್
೬೧೫ . ನನ್ ಪ್ರಪಂಚ

1 Comments

ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡುತಿದ್ದಿರಿ, ಬ್ಲಾಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದುದ್ದಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತಿರಿ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ....
www.manthalkar-veersankalpa.blogspot.com
www.kavikalavidaru.blogspot.com
www.sumeet.blogspot.com
-ವೀರಣ್ಣ ಮಂಠಾಳಕರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ