Skip to main content

ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗುಗಳು ೧

೫-೪-೨೦೦೮ ರಂದು ಇದ್ದಂತೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗುಗಳ ಪಟ್ಟಿ.


೧ . …..೧
೨ . …..೨
೩ . ಅಂಗಳ
೪ . ಅಂಚೆಮನೆ
೫ . ಅಂತರಂಗ
೬ . ಅಂತರಂಗದ ಅಲೆಗಳು...
೭ . ಅಂತರಗಂಗೆ
೮ . ಅಂತರಾಳದ ಮಾತು
೯ . ಅಂತರ್ಯಾಮಿ
೧೦ . ಅಂತರ್ವಾಣಿ
೧೧ . ಅಂದದೂರು ಬೆಂಗಳೂರು
೧೨ . ಅಕ್ಷರ ವಿಹಾರ
೧೩ . ಅಕ್ಷರ ಹೂ
೧೪ . ಅಕ್ಷರಪಾತ್ರೆ
೧೫ . ಅಗಸೆಯ ಅಂಗಳ
೧೬ . ಅಚ್ಚ-ಕನ್ನಡ
೧೭ . ಅಧಿಕಪ್ರಸಂಗ !
೧೮ . ಅನಿರ್ವಚನೀಯ
೧೯ . ಅನಿವಾಸಿ
೨೦ . ಅನಿಸಿಕೆ
೨೧ . ಅನುಭವ
೨೨ . ಅನುಭವಗಳು
೨೩ . ಅನುಭೂತಿ......
೨೪ . ಅನುರಾಗ
೨೫ . ಅನುಸೃಷ್ಟಿ
೨೬ . ಅನ್ನಪೂರ್ಣರವರ ನನ್ನ ಖಜಾನೆ
೨೭ . ಅಪಾರ
೨೮ . ಅಪಾರ್ಥಕೋಶ
೨೯ . ಅಮಿತಾಂಜಲಿ
೩೦ . ಅಮೃತ ಸಿಂಚನ
೩೧ . ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ
೩೨ . ಅಮೇರಿಕದಿಂದ ರವಿ
೩೩ . ಅಮೇರಿಕೆಯಿಂದ ಅವಲೋಕಿಸುತ್ತ...
೩೪ . ಅರಳೀ ಕಟ್ಟೆ……
೩೫ . ಅರುಣ ಸಿರಿಗೆರೆ
೩೬ . ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್
೩೭ . ಅರ್ಚನಾ
೩೮ . ಅಲೆಮಾರಿ
೩೯ . ಅಲೆಮಾರಿ ನೆನಪುಗಳು
೪೦ . ಅಲೆಮಾರಿ!
೪೧ . ಅಲೆಮಾರಿಯ ಅನುಭವಗಳು
೪೨ . ಅವಧಿ
೪೩ . ಅವಲೋಕನ ೧
೪೪ . ಅವಲೋಕನ ೨
೪೫ . ಅವಲೋಕನ ೩
೪೬ . ಅವಿಲು
೪೭ . ಅವ್ಯಕ್ತ ರಂಗಭೂಮಿ
೪೮ . ಅಶೋಕ್
೪೯ . ಅಸತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ
೫೦ . ಅಹಂ ಬ್ಲಾಗಾಸ್ಮಿ
೫೧ . ಆಕಾಶ ಬುಟ್ಟಿ
೫೨ . ಆಕಾಶವೀಧಿ
೫೩ . ಆದಮ್ಯ ರಮಾನಂದ
೫೪ . ಆದಿತ್ಯ ಬಾರಿಗಾಲಿ
೫೫ . ಆನಂದ
೫೬ . ಆನಂದ... ಈ ಭಾವ....
೫೭ . ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ
೫೮ . ಆಲೆಮಾರಿಯ ನೆನಪುಗಳು
೫೯ . ಆಸ್ರವ
೬೦ . ಇಂಚರ ೧
೬೧ . ಇಂಚರ ೨
೬೨ . ಇಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನ
೬೩ . ಇ-ಜ್ಞಾನ
೬೪ . ಇಬ್ಬನಿ ೧
೬೫ . ಇಬ್ಬನಿ ೨
೬೬ . ಇ-ಯುಗದ ಪರಿಚಯ
೬೭ . ಇರುವುದೆಲ್ಲವ ಬಿಟ್ಟು...
೬೮ . ಈ - ಪ್ರಪಂಚ
೬೯ . ಈ ಕನ್ನಡ
೭೦ . ಈ ಕ್ಷಣದ ಸತ್ಯ
೭೧ . ಈ ಸುದ್ದಿ
೭೨ . ಉದಯರಾಗ
೭೩ . ಉನ್ಮುಖಿ
೭೪ . ಋಜುವಾತು
೭೫ . ಎಂಡ್ಕುಡ್ಕ
೭೬ . ಎಲ್ಲ ನೋಟಗಳಾಚೆಗಿನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರವಿದೆ..!
೭೭ . ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲವ ನಾನಲ್ಲ!!!
೭೮ . ಏಕಾಂತ
೭೯ . ಏನ್ ಗುರು
೮೦ . ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ
೮೧ . ಒಂಟಿ ಹಕ್ಕಿಯ ಹಾಡು
೮೨ . ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ.....
೮೩ . ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಕಥೆ...
೮೪ . ಒಡಕಲು-ಬಡಕಲು
೮೫ . ಒಲವಿನ ಪತ್ರ
೮೬ . ಒಲವೇ..
೮೭ . ಒಳಗೂ... ಹೊರಗೂ....
೮೮ . ಓ ಎಲ್ ಎನ್ ಸ್ವಾಮಿ
೮೯ . ಓ ನನ್ನ ಚೇತನಾ…
೯೦ . ಓದಿನ ಕೋಣೆ
೯೧ . ಓದು ಜನಮೇಜಯ...
೯೨ . ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ
೯೩ . ಓಲೆ ಗರಿ
೯೪ . ಕಗ್ಗ - ನನ್ನರಿವಿನಲಿ
೯೫ . ಕಡಲ ಮುತ್ತು
೯೬ . ಕತೆ, ಕವನ,ಜೀವನ
೯೭ . ಕಥಾ-ಕಾನನ
೯೮ . ಕಥಾಗಗನ
೯೯ . ಕನವರಿಕೆ....
೧೦೦ . ಕನಸಿನರಮನೆ
೧೦೧ . ಕನಸು ದಾರಿ
೧೦೨ . ಕನಸು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ
೧೦೩ . ಕನ್ನಡ
೧೦೪ . ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡಿ
೧೦೫ . ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
೧೦೬ . ಕನ್ನಡ ಕಸ್ತೂರಿ
೧೦೭ . ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಟೂನ್ಸ್
೧೦೮ . ಕನ್ನಡ ಪ್ರಜ್ಞೆ
೧೦೯ . ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ಕುಟ್
೧೧೦ . ಕನ್ನಡ ವೀಡಿಯೊಸ್ ಬ್ಲಾಗ್
೧೧೧ . ಕನ್ನಡ ಸಾರಥಿ
೧೧೨ . ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ೭೫
೧೧೩ . ಕನ್ನಡ ಹನಿಗವನ..ಕವನ.....
೧೧೪ . ಕನ್ನಡ ಹನಿಗವನಗಳು
೧೧೫ . ಕನ್ನಡಗುರು
೧೧೬ . ಕನ್ನಡದ ಕಂದ
೧೧೭ . ಕನ್ನಡದ ಕುವರ
೧೧೮ . ಕನ್ನಡಪುಟ
೧೧೯ . ಕನ್ನಡಮ್ಮ
೧೨೦ . ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ
೧೨೧ . ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ, ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ
೧೨೨ . ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ
೧೨೩ . ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪು
೧೨೪ . ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ...
೧೨೫ . ಕರ್ಣನ ಮಾತು
೧೨೬ . ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ
೧೨೭ . ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಷೇಶನ್ಸ್
೧೨೮ . ಕರ್ಮಕಾಂಡ
೧೨೯ . ಕಲರವ
೧೩೦ . ಕಲಾವಿದರು
೧೩೧ . ಕಲ್ಪನಾ ಛಾಯೆಯಲಿ
೧೩೨ . ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ
೧೩೩ . ಕಲ್ಯಾಣ ಕಿರಣ
೧೩೪ . ಕವನ ರಸಾಯನ
೧೩೫ . ಕವಿ
೧೩೬ . ಕಳ್ಳ-ಕುಳ್ಳ ಬ್ಲಾಗ್
೧೩೭ . ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಾಗಿ...
೧೩೮ . ಕಾಡು ಹರಟೆ ೧
೧೩೯ . ಕಾಡು ಹರಟೆ ೨
೧೪೦ . ಕಾದಂಬರಿ
೧೪೧ . ಕಾರ್ಟೂನ್...ಕಾರ್ಟೂನ್...
೧೪೨ . ಕಾಲಚಕ್ರ
೧೪೩ . ಕಾಲಾತೀತ ದಿಗಂತದೆಡೆ..
೧೪೪ . ಕಾವ್ಯ ಜೀವಿ
೧೪೫ . ಕಾವ್ಯ ಸುಧೆ
೧೪೬ . ಕಾವ್ಯ-ಕೃಷಿ
೧೪೭ . ಕುಂಚ-ಪ್ರಪಂಚ
೧೪೮ . ಕುಂಟಿನಿ
೧೪೯ . ಕುಚೇಲ
೧೫೦ . ಕುಟುಕು
೧೫೧ . ಕೂಗು...
೧೫೨ . ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಜ್ಜಹಳ್ಳಿ ೧
೧೫೩ . ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಜ್ಜಹಳ್ಳಿ ೨
೧೫೪ . ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ರವರ ನನ್ನ ಮಾತು
೧೫೫ . ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಪೊಲೀಸ್
೧೫೬ . ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ
೧೫೭ . ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೋಂದು ಮಳೆಹನಿ ಬಿದ್ದಾಗ...
೧೫೮ . ಕೋಲಾರ ಪೊಲೀಸ್
೧೫೯ . ಕೋಸಂಬರಿ
೧೬೦ . ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ.
೧೬೧ . ಕ್ಷ-ಕಿರಣ
೧೬೨ . ಕ್ಷಿತಿಜದೆಡೆಗೆ...
೧೬೩ . ಕ್ಷಿತಿಜಾನಿಸಿಕೆ
೧೬೪ . ಖಜಾನೆ
೧೬೫ . ಗಂಡಭೇರುಂಡ
೧೬೬ . ಗಣೇಶ್ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ
೧೬೭ . ಗರಿ ಬಿಚ್ಚಿದ ಗರುಡ
೧೬೮ . ಗಾದೆ - ನಾಣ್ಣುಡಿ
೧೬೯ . ಗಿರಿ
೧೭೦ . ಗಿರೀಶ್ ಭಟ್
೧೭೧ . ಗಿರೀಶ್ ಹೆಗಡೆ
೧೭೨ . ಗೀಚುಗಳು
೧೭೩ . ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ
೧೭೪ . ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ-ಗೂಡು
೧೭೫ . ಗುಬ್ಬಿಗೂಡು
೧೭೬ . ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಕುರ್ತಕೋಟಿ
೧೭೭ . ಗುಲಾಬಿ
೧೭೮ . ಗೆರೆ
೧೭೯ . ಗೊಣಗಾಟ
೧೮೦ . ಗೋತಾ ಪುರಾಣ
೧೮೧ . ಗ್ಲೋಕಲ್ ಫಂಡಾ
೧೮೨ . ಚಂಡೆಮಾಣಿ
೧೮೩ . ಚಂದನ
೧೮೪ . ಚಂಪಕಾವತಿ
೧೮೫ . ಚರಿತ್ರ...
೧೮೬ . ಚಾಮರಾಜ ಸವಡಿ
೧೮೭ . ಚಾವಡಿ
೧೮೮ . ಚಿಂತನೆ
೧೮೯ . ಚಿಂದಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ
೧೯೦ . ಚಿಗುರು
೧೯೧ . ಚಿತ್ರಕವನ
೧೯೨ . ಚಿತ್ರ-ಕಾವ್ಯ
೧೯೩ . ಚಿತ್ರ-ದುರ್ಗ
೧೯೪ . ಚಿತ್ರ-ವಿಚಿತ್ರ
೧೯೫ . ಚಿರನೂತನ - ಈ ಚಿಂತನ
೧೯೬ . ಚಿಲಿಪಿಲಿ
೧೯೭ . ಚುಂ-ಬನವಾಸಿ
೧೯೮ . ಚುಕ್ಕಿ ಸಂಸ್ಥೆ
೧೯೯ . ಚುರ್ ಮುರಿ
೨೦೦ . ಚುಳುಕು
೨೦೧ . ಚೆಂಡೆಮದ್ದಳೆ
೨೦೨ . ಚೆವಾರ್
೨೦೩ . ಚೈತ್ರಿಕಾ
೨೦೪ . ಚೌಪದಿ
೨೦೫ . ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಜಾರ್
೨೦೬ . ಜಿಂದಗಿ ಕಾಲಿಂಗ್
೨೦೭ . ಜಿಜ್ಞಾಸೆ..
೨೦೮ . ಜೀವ ದನಿ
೨೦೯ . ಜೀವ ಸಂಚಲನ
೨೧೦ . ಜೀವನದಿ
೨೧೧ . ಜೀವನ್ಮುಖಿ
೨೧೨ . ಜೀವಸಂಶಯ
೨೧೩ . ಜೇನುಗೂಡು
೨೧೪ . ಟೀನಾಜೋನ್
೨೧೫ . ಟೈಂಪಾಸ್ ಕಡ್ಲೆ ಕಾಯಿ!!!!
೨೧೬ . ಡುಂಡಿ ರಾಜ್ ದಿನ
೨೧೭ . ತಂಗಾಳಿ
೨೧೮ . ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಿಯ ಪ್ರಪಂಚ
೨೧೯ . ತಡವಾಗಿ ಬಂದವ
೨೨೦ . ತಲೆ ಹರಟೆ!?????????????
೨೨೧ . ತಿರುವು
೨೨೨ . ತೀರದ ಬಯಕೆಗಳು
೨೨೩ . ತುಂಗಾ ತೀರದಿ
೨೨೪ . ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು
೨೨೫ . ತುಟಿಮೇಲೆ ಬಂದಂತ ಮಾತೊಂದೆ ಒಂದು..
೨೨೬ . ತುಮಕೂರು
೨೨೭ . ತುಳಸಿವನ
೨೨೮ . ತೆರದ ಮನಸಿನ ಪುಟಗಳು
೨೨೯ . ತೊದಲು ಮಾತು
೨೩೦ . ತೋಚಿದ್ದನ್ನು ಗೀಚುವೆ
೨೩೧ . ತೋಚಿದ್ದು ಗೀಚಿದ್ದು ೧
೨೩೨ . ತೋಚಿದ್ದು ಗೀಚಿದ್ದು ೨
೨೩೩ . ತೋಚಿದ್ದು ಗೀಚಿದ್ದು ೩
೨೩೪ . ದಾರಿ ದೀಪ
೨೩೫ . ದಾಸ ವಾಣಿ
೨೩೬ . ದಿ ಮೈಸೂರು ಪೋಸ್ಟ್
೨೩೭ . ದಿಗಂತ
೨೩೮ . ದಿವಿಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ
೨೩೯ . ದೀನ ನಾ, ದಾನಿ ನೀ…
೨೪೦ . ದೀಪಕ
೨೪೧ . ನಂದಗೋಕುಲ
೨೪೨ . ನಗೆ ನಗಾರಿ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್
೨೪೩ . ನಟೇಶ್ ರವರ ನನ್ನೂರು ಚಂದ
೨೪೪ . ನದಿ ಪ್ರೀತಿ
೨೪೫ . ನನ್ ಮನೆ
೨೪೬ . ನನ್ನ ಗೂಡು
೨೪೭ . ನನ್ನ ನದರು
೨೪೮ . ನನ್ನ ಪುಟ
೨೪೯ . ನನ್ನ ಪುಟಗಳು
೨೫೦ . ನನ್ನ ಮನದಾಳ
೨೫೧ . ನನ್ನ ಸ್ವರ
೨೫೨ . ನನ್ನದಲ್ಲದ ಕವಿತೆ
೨೫೩ . ನಮ್‌ಟೀಮ್
೨೫೪ . ನಮ್ಮ ನಾಡು ಕನ್ನಡ
೨೫೫ . ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು
೨೫೬ . ನಮ್ಮ ಮನೆ
೨೫೭ . ನವಿಲಗರಿ
೨೫೮ . ನಾಕುತಂತಿ
೨೫೯ . ನಾವೇಕೆ ಹೀಗೆ ?
೨೬೦ . ನಿನ್ನೆ-ನಾಳೆ
೨೬೧ . ನಿರಚಿತ
೨೬೨ . ನಿಶಾಚರ
೨೬೩ . ನಿಶು ಮನೆ
೨೬೪ . ನಿಸರ್ಗ
೨೬೫ . ನಿಹಾರಿಕಾ
೨೬೬ . ನೀ ಮಾಯೆಯೊಳಗೋ..
೨೬೭ . ನೀರ ದಾರಿಯ ಹೆಜ್ಜೆ..
೨೬೮ . ನೀಲಗಿರಿ
೨೬೯ . ನೀಲಗ್ರೀವ
೨೭೦ . ನೀವು ಕಲಾವಿದರೇ?
೨೭೧ . ನುಡಿಬೀಡು
೨೭೨ . ನೂರೆಂಟು ಸುಳ್ಳು
೨೭೩ . ನೂರೊಂದು ನೆನಪು
೨೭೪ . ನೆಂಪು
೨೭೫ . ನೆಟ್‍ನೋಟ
೨೭೬ . ನೆನಪಿನಂಗಳದಲ್ಲಿ...
೨೭೭ . ನೆನಪಿನಂಗಳದಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು..............
೨೭೮ . ನೆನಪು ಕನಸುಗಳ ನಡುವೆ
೨೭೯ . ನೆಲದ ಮಾತು
೨೮೦ . ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಇರೋದೆ ಹೀಗೇ...
೨೮೧ . ಪಂಚಮುಖಿಯ ಕಥೆಗಳು
೨೮೨ . ಪಂಚ್ ಲೈನ್
೨೮೩ . ಪಟ್ಟಾಂಗ
೨೮೪ . ಪದ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಾಗಿ
೨೮೫ . ಪಮ್ಮಿ
೨೮೬ . ಪರ್ಯಾಯ
೨೮೭ . ಪಾತರಗಿತ್ತಿ ಪಕ್ಕ
೨೮೮ . ಪಾರಿಜಾತ ೧
೨೮೯ . ಪಾರಿಜಾತ ೨
೨೯೦ . ಪಿಚ್ಚರ್‌!
೨೯೧ . ಪಿರಮಿಡ್ ಸಾಯಿಮಿರ ಥಿಯೇಟರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
೨೯೨ . ಪಿಸುಮಾತು
೨೯೩ . ಪುಟಾಣಿ
೨೯೪ . ಪುರಂದರ ದರ್ಶನ
೨೯೫ . ಪುಷ್ಪಲತ
೨೯೬ . ಪೂರ್ಣ ವಿ-ರಾಮ
೨೯೭ . ಪೋಲಿ ಮನೆ
೨೯೮ . ಪೋಲಿ ಹುಡುಗ
೨೯೯ . ಪ್ರಕೃತಿ
೩೦೦ . ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
೩೦೧ . ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನ
೩೦೨ . ಪ್ರವೀಣ್ ಪಟವರ್ಧನ್
೩೦೩ . ಪ್ರಸನ್ನ ಎಸ್
೩೦೪ . ಪ್ರಸ್ತಾಪ
೩೦೫ . ಪ್ರಾಂಜಲೆ
೩೦೬ . ಪ್ರಿಯ ಹನಿಗವನ
೩೦೭ . ಪ್ರಿಯಹೃದಯ
೩೦೮ . ಪ್ರೇಮ್ ಕಹಾನಿ...
೩೦೯ . ಫೋಟೋ ಒಂದೆ ನೋಟ ಹಲವು !!!
೩೧೦ . ಬಡೆಕ್ಕಿಲ
೩೧೧ . ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕ
೩೧೨ . ಬಣ್ಣದ ನವಿಲು
೩೧೩ . ಬಣ್ಣದಚಿಗುರು
೩೧೪ . ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಜಗದ ನಿಯಮ
೩೧೫ . ಬದುಕಲು ಕಲಿಯಿರಿ
೩೧೬ . ಬಯಲಸಿರಿ
೩೧೭ . ಬಯಲಾಟ ಬಯೋಡಾಟಾ
೩೧೮ . ಬಯಲಿನಿಂದ......
೩೧೯ . ಬಯಲು ೧
೩೨೦ . ಬಯಲು ೨
೩೨೧ . ಬರೆವ ಬದುಕಿನ ತಲ್ಲಣ
೩೨೨ . ಬಲ್ಲವರ ಬರಹ
೩೨೩ . ಬಲ್ಲಿರೇನಯ್ಯ
೩೨೪ . ಬಹುಮುಖಿ
೩೨೫ . ಬಾ(ಭಾ)ಳ ಕವನ
೩೨೬ . ಬಾನಾಡಿ ೧
೩೨೭ . ಬಾನಾಡಿ ೨
೩೨೮ . ಬಾಲವನ
೩೨೯ . ಬಾಳ ದೋಣಿ
೩೩೦ . ಬಿಂಬ
೩೩೧ . ಬುಕ್ ಬಝಾರ್
೩೩೨ . ಬುಡುಬುಡಿಕೆ
೩೩೩ . ಬೆಂಕಿ ಬಿರುಗಾಳಿ
೩೩೪ . ಬೆಂಗಳೂರಿಗ
೩೩೫ . ಬೆಟ್ಟದಡಿ
೩೩೬ . ಬೆನಕ
೩೩೭ . ಬೊಗಳೆ ರಗಳೆ
೩೩೮ . ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ
೩೩೯ . ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಓಂಕಾರ
೩೪೦ . ಬ್ಲಾಗಾಯಣ
೩೪೧ . ಬ್ಲಾಗಾವತಾರ!
೩೪೨ . ಬ್ಲಾಗುತ್ತಾ ಇರು...
೩೪೩ . ಭಂಡಾರ
೩೪೪ . ಭಾವ ಚಿತ್ತಾರ
೩೪೫ . ಭಾವ ಬಿಂದು
೩೪೬ . ಭಾವಗಾನ
೩೪೭ . ಭಾವಜೀವಿ
೩೪೮ . ಭಾವ-ದರ್ಪಣ
೩೪೯ . ಭಾವನೆಗಳ ತುಡಿತ
೩೫೦ . ಭಾವನೆಗಳ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ
೩೫೧ . ಮಂಗಳೂರು ಮಾಣಿ
೩೫೨ . ಮಂಜು ಮುಸುಕಿದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ...
೩೫೩ . ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಿಂಗೆ
೩೫೪ . ಮಂಜುರವರ ಬರಹಗಳು
೩೫೫ . ಮಂಡ್ಯ ಡಾಟ್ ಕಾಂ
೩೫೬ . ಮಂದಾರ
೩೫೭ . ಮಜಾವಾಣಿ
೩೫೮ . ಮಟರ್ಕುಕ್ ರಿಸೈಪ್ಸ್
೩೫೯ . ಮತ್ತೊಂದಾಸ್ಯ
೩೬೦ . ಮಧುರ ಮನಸೇ…
೩೬೧ . ಮಧುವನ ೧
೩೬೨ . ಮಧುವನ ೨
೩೬೩ . ಮನಕ್ಕೆ ನೆನಹಾಗಿ…
೩೬೪ . ಮನದ ಕುಲುಮೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳ ಮಂಥನ !
೩೬೫ . ಮನದ ಬಯಲು
೩೬೬ . ಮನದ ಮಾತು
೩೬೭ . ಮನದ ಮುಗಿಲು...
೩೬೮ . ಮನದಂಗಳದ ಮಾತು
೩೬೯ . ಮನದನಿ
೩೭೦ . ಮನದಾಳದ ಕಲರವ
೩೭೧ . ಮನದಾಳದ ಮಾತು ೧
೩೭೨ . ಮನದಾಳದ ಮಾತು ೨
೩೭೩ . ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳು...
೩೭೪ . ಮನದಾಳದಿಂದ
೩೭೫ . ಮನಸಿನ ಪುಟಗಳ ನಡುವೆ
೩೭೬ . ಮನಸಿನ ಮಾತು
೩೭೭ . ಮನಸಿನ್ಯಾಗೊಂದು ಮನಸು
೩೭೮ . ಮನಸು ಮಾತಾಡ್ತಿದೆ...
೩೭೯ . ಮನಸು ಹಕ್ಕಿ
೩೮೦ . ಮನಸೆಂಬ ಹುಚ್ಚು ಹೊಳೆ...
೩೮೧ . ಮನಸ್ವಿನಿ
೩೮೨ . ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತು
೩೮೩ . ಮನಸ್ಸೆ ಓ ಮನಸ್ಸೆ
೩೮೪ . ಮನಸ್ಸೇ .............
೩೮೫ . ಮನು ಸತ್ಯ
೩೮೬ . ಮರ್ಕಟ
೩೮೭ . ಮಲೆನಾಡಿಗನ ಕಣಜದಲ್ಲಿನ ಲೇಖನಗಳು
೩೮೮ . ಮಲೆಯ ಮಾತು
೩೮೯ . ಮಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪ್ಪನವರ......
೩೯೦ . ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಿಪ್ಪಾರರ ನನ್ನ ಹಾಡು
೩೯೧ . ಮಳೆಹನಿ..
೩೯೨ . ಮಾತಿಲ್ಲದ ಮೌನ ರಾಗಗಳು
೩೯೩ . ಮಾತು - ಕಥೆ
೩೯೪ . ಮಾತು ಕತೆ
೩೯೫ . ಮಾತು ಮೌನದ ಪ್ರತಿಮೆ
೩೯೬ . ಮಾನಸ ೧
೩೯೭ . ಮಾನಸ ೨
೩೯೮ . ಮಾನಸ ಯಾತ್ರೆ
೩೯೯ . ಮಾನಸ ಸರೋವರ ೧
೪೦೦ . ಮಾನಸ ಸರೋವರ ೨
೪೦೧ . ಮಾವಿನಯನಸ
೪೦೨ . ಮಾವಿನಸರ
೪೦೩ . ಮಿಂಚು ಹುಳು
೪೦೪ . ಮುದ್ದು ಮನಸುಗಳಿಗಾಗಿ….ಕಂಡ ಕನಸುಗಳಿಗಾಗಿ
೪೦೫ . ಮೃಗನಯನಿ.....
೪೦೬ . ಮೋಟುಗೋಡೆಯಾಚೆ ಇಣುಕಿ...
೪೦೭ . ಮೌನ - ಮುಗುಳು - ಮಾತು
೪೦೮ . ಮೌನ ಕಣಿವೆ
೪೦೯ . ಮೌನ ಮಾತಾಡಿದಾಗ
೪೧೦ . ಮೌನ ಮಾತಾದಾಗ
೪೧೧ . ಮೌನಗಾಳ
೪೧೨ . ಮೌನದ ಮಾತು
೪೧೩ . ಮ್ಯಾಡ್ಡೀಸ್
೪೧೪ . ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ...(ಒ೦ದು ಸ್ವಗತ)
೪೧೫ . ಯಾಕ್ ಇಂಗ್ಯಾಕಾಡಿಯ !
೪೧೬ . ಯಾಕ್ಲಾ? ಎಂಗೈತೆ?
೪೧೭ . ಯುವ ಪ್ರೇಮಿ
೪೧೮ . ಯೋಚನಾ ಲಹರಿ...!!!
೪೧೯ . ರಂಗಭೂಮಿ
೪೨೦ . ರಾಮ್ ಭದ್ರಾವತಿ
೪೨೧ . ರಾಯ್ಕರ್ ಮನಸು
೪೨೨ . ರಿಚಿಯ ಪ್ರಪಂಚ
೪೨೩ . ರೋಹಿತ
೪೨೪ . ಲಹರಿ
೪೨೫ . ಲಿಂಗೇಶ್ ಹುಣಸೂರು
೪೨೬ . ವ೦ಶೀ ನಾದ
೪೨೭ . ವಕ್ರತುಂಡೋಕ್ತಿಗಳು…!
೪೨೮ . ವಕ್ರದಂತ
೪೨೯ . ವಸಿಷ್ಠ
೪೩೦ . ವಾರ(ರೆ)ನೋಟ
೪೩೧ . ವಿಕಾಸವಾದ
೪೩೨ . ವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
೪೩೩ . ವಿಜ್ಞಾನಿ
೪೩೪ . ವಿನಯ್
೪೩೫ . ವಿರಾಟ್
೪೩೬ . ವಿವೇಕಾನಂದ ಪಿ ವಿ
೪೩೭ . ವಿಶಾಲ ಭಾರದ್ವಾಜ
೪೩೮ . ವಿಶ್ವಕನ್ನಡ
೪೩೯ . ವಿಶ್ವಪುಟ
೪೪೦ . ವಿಶ್ವಮಾನವ
೪೪೧ . ವೀ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತು.......
೪೪೨ . ವೆಬ್‌ದುನಿಯಾ ಕನ್ನಡ
೪೪೩ . ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕಲಿಕೆ
೪೪೪ . ಶರಣಪ್ಪ ಸಾಲಬಾವಿ
೪೪೫ . ಶರಣು ಗೌರ್
೪೪೬ . ಶರಣ್ ರೀ... ನಾನು ಸಕಲ ಅ೦ತ
೪೪೭ . ಶರಧಿ
೪೪೮ . ಶಶಿಧರ ಭಟ್
೪೪೯ . ಶಶಿಧರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಗೌಡ
೪೫೦ . ಶಾನಿಯ ಡೆಸ್ಕಿನಿಂದ.....
೪೫೧ . ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರ ಬ್ಲಾಗ್
೪೫೨ . ಶಿಕಾರಿ
೪೫೩ . ಶಿವಕುಮಾರ
೪೫೪ . ಶ್...ಸದ್ದು..ಹೃದಯಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಿವೆ...!!!!
೪೫೫ . ಶ್ರೀ ರಾಗ
೪೫೬ . ಶ್ರೀ..ಮನೆ
೪೫೭ . ಶ್ರೀಚಂದ್ರ
೪೫೮ . ಶ್ರೀನಾಥ್ ಶೆಣೈ
೪೫೯ . ಶ್ರೀನಿಧಿಯ ಪ್ರಪಂಚ
೪೬೦ . ಶ್ರೀನಿವಾಸ
೪೬೧ . ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಡೈಲಾಗ್ಸ್
೪೬೨ . ಶ್ರೀಹರ್ಷರವರ ಕೆಲವು ಬರವಣಿಗೆ
೪೬೩ . ಶ್ವೇತ
೪೬೪ . ಶ್ವೇತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೆ
೪೬೫ . ಷಟರ್ ಬಗ್
೪೬೬ . ಷೋಡಶಿ
೪೬೭ . ಸಂ-ಕನಸು
೪೬೮ . ಸಂಗ್ರಹ
೪೬೯ . ಸಂಚಾರ
೪೭೦ . ಸಂಜು
೪೭೧ . ಸಂಜೆಯ ರಾಗಕೆ...!
೪೭೨ . ಸಂಭ್ರಮ
೪೭೩ . ಸಡಗರ
೪೭೪ . ಸಡಗರ
೪೭೫ . ಸತ್ಯವ್ರತ
೪೭೬ . ಸನತ್
೪೭೭ . ಸಮರಸ
೪೭೮ . ಸರಯುರವರ ಬರವಣಿಗೆ
೪೭೯ . ಸರಸಮಯ
೪೮೦ . ಸರ್ವಸುದ್ದಿ
೪೮೧ . ಸಲ್ಲಾಪ
೪೮೨ . ಸವಿ ಸವಿ ನೆನಪು…. ೧
೪೮೩ . ಸವಿ ಸವಿ ನೆನಪು…. ೨
೪೮೪ . ಸವಿಗನಸು
೪೮೫ . ಸವಿಗನ್ನಡ
೪೮೬ . ಸಾಗರಿ
೪೮೭ . ಸಾನ್ಯೋಸೆ ಸಮಾಚಾರ
೪೮೮ . ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಜೆ
೪೮೯ . ಸಾಹಿತ್ಯಲೋಕ
೪೯೦ . ಸಾಹಿತ್ಯಾಧ್ವರ
೪೯೧ . ಸಿ ಎಸ್ ಪಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ
೪೯೨ . ಸಿ ಮರಿಜೋಸೆಫ್
೪೯೩ . ಸಿರಿಗನ್ನಡ
೪೯೪ . ಸಿಹಿ - ಕಹಿ
೪೯೫ . ಸೀಮಾ ಹೆಗಡೆ
೪೯೬ . ಸುಂಕದ ಮನೆ, ಶ್ಯಾನುಭೋಗರು. ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ !
೪೯೭ . ಸುಂಚುಮ್ನೆ
೪೯೮ . ಸುದ್ದಿಜೀವಿ
೪೯೯ . ಸುಧಾತನಯ
೫೦೦ . ಸುನಿಲ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್
೫೦೧ . ಸುಭಾಷಿತ
೫೦೨ . ಸುಮಧುರ
೫೦೩ . ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೆದಿದ್ದು
೫೦೪ . ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ
೫೦೫ . ಸೃಜನ-ಕನ್ನಡಿಗ
೫೦೬ . ಸೃಷ್ಟಿ
೫೦೭ . ಸೊಗಡು ಸೋನೆ
೫೦೮ . ಸೋಮಾರಿ ಕಟ್ಟೆ
೫೦೯ . ಸೌಮ್ಯ ಬಿ ಹೊಸಮನಿ
೫೧೦ . ಸೌಮ್ಯರವರ ಕವನ
೫೧೧ . ಸ್ಮಿತಾ ಕೆ ಆರ್
೫೧೨ . ಸ್ವಗತ
೫೧೩ . ಸ್ವರ ಚಿತ್ತಾರ
೫೧೪ . ಸ್ವರಚಿತ
೫೧೫ . ಸ್ವಾಮಿಗಳು
೫೧೬ . ಹಂಗ ಸುಮ್ನ್...
೫೧೭ . ಹಂಸಾನಂದಿ
೫೧೮ . ಹಕ್ಕಿ ಹಾಡು
೫೧೯ . ಹಜಾಮನ ಹರಟೆ
೫೨೦ . ಹನಿ ಹನಿ
೫೨೧ . ಹರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನಾಡಿಗ್
೫೨೨ . ಹರಿವ ಮನದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು
೫೨೩ . ಹರಿವ ಲಹರಿ
೫೨೪ . ಹರೀಶ್
೫೨೫ . ಹರೀಶ್ ಗೌಡ
೫೨೬ . ಹಷ೯ ಚರಿತ್ರೆ
೫೨೭ . ಹಳವಳ್ಳಿ
೫೨೮ . ಹಳೆಯ ಕೊಳಲೊಳಗೆ ಹೊಸ ಉಸಿರು
೫೨೯ . ಹಳ್ಳಿಮನೆ
೫೩೦ . ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೆದ ಪುಟ!
೫೩೧ . ಹಾಗೇ ಸುಮ್ಮನೆ… ೧
೫೩೨ . ಹಾಗೇ ಸುಮ್ಮನೆ… ೨
೫೩೩ . ಹಾಲ...
೫೩೪ . ಹಾಳು ಮೂಳು - ಅಂತೆ ಕಂತೆ
೫೩೫ . ಹೀಗೇ ಸುಮ್ಮನೇ..
೫೩೬ . ಹು(ದು)ಡುಗುಮನ
೫೩೭ . ಹುಚ್ಚು ಮನಸು
೫೩೮ . ಹುಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿನ ಬಿಳಲುಗಳು..............
೫೩೯ . ಹುಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿನ ಹತ್ತು ಮುಖಗಳು
೫೪೦ . ಹುಡುಕಾಟ ೧
೫೪೧ . ಹುಡುಕಾಟ ೨
೫೪೨ . ಹೃದಯ ಚಿತ್ತಾರ
೫೪೩ . ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮೀಟಿದಾಗ
೫೪೪ . ಹೃದಯದಿಂದ…ಮಾತಾಡುತ್ತೆ…
೫೪೫ . ಹೆಜ್ಜೆ
೫೪೬ . ಹೇಗೆ ಮರೆಯಲಿ ನಿನ್ನ
೫೪೭ . ಹೊನ್ನಾಳಿ
೫೪೮ . ಹೊಸ ಕನ್ನಡಿಗರು
೫೪೯ . ಹೊಸ ಸುಳ್ಯ - ಪುಚ್ಚಪ್ಪಾಡಿ

Comments

Popular posts from this blog

ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಕರ್ನಾಟಕ

ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೋಹಿತ್ ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯ. ವಯಸ್ಸು 36 ದಾಟಿದೆ. ಊರು ಬೆಂಗಳೂರು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟವೇರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞ. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸಮೃದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನಸು ಕಾಣುವುದು. ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ಸಹಕಾರ ತತ್ವದಡಿಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವುದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಂಬವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಅಣಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೇನೆ. ಕನ್ನಡ ಎಂಬ ಪದ ಕರ್ನಾಟಕದ ನುಡಿಗೂ ಭೂಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕನ್ನಡ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡುವರು ಕಲೆತು ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಕನ್ನಡ ನುಡಿ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡಿಗರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಗಡಿನಾಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಡಳಿತ ಸರಳಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ನಾಡಿನ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಗೋದಾವರಿ ನದಿಗಳ ನಡುವೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. 1956ರ ರಾಜ್ಯ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ಅನ್ವಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಂದಿನ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮ್ಮತಿಪೂರ್ಣವಾದುದಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿಗಳ ಹೊರಗೆ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸೇರಿ ಹೋಗಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಕ್ಕೆ ತರುವ ಕಾರ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರ ನೆಲೆವೀಡಾಗಬೇಕು. ಈಗಿನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರ…

ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗುಗಳು ೧

೫-೪-೨೦೦೮ ರಂದು ಇದ್ದಂತೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗುಗಳ ಪಟ್ಟಿ.
೧ . …..೧
೨ . …..೨
೩ . ಅಂಗಳ
೪ . ಅಂಚೆಮನೆ
೫ . ಅಂತರಂಗ
೬ . ಅಂತರಂಗದ ಅಲೆಗಳು...
೭ . ಅಂತರಗಂಗೆ
೮ . ಅಂತರಾಳದ ಮಾತು
೯ . ಅಂತರ್ಯಾಮಿ
೧೦ . ಅಂತರ್ವಾಣಿ
೧೧ . ಅಂದದೂರು ಬೆಂಗಳೂರು
೧೨ . ಅಕ್ಷರ ವಿಹಾರ
೧೩ . ಅಕ್ಷರ ಹೂ
೧೪ . ಅಕ್ಷರಪಾತ್ರೆ
೧೫ . ಅಗಸೆಯ ಅಂಗಳ
೧೬ . ಅಚ್ಚ-ಕನ್ನಡ
೧೭ . ಅಧಿಕಪ್ರಸಂಗ !
೧೮ . ಅನಿರ್ವಚನೀಯ
೧೯ . ಅನಿವಾಸಿ
೨೦ . ಅನಿಸಿಕೆ
೨೧ . ಅನುಭವ
೨೨ . ಅನುಭವಗಳು
೨೩ . ಅನುಭೂತಿ......
೨೪ . ಅನುರಾಗ
೨೫ . ಅನುಸೃಷ್ಟಿ
೨೬ . ಅನ್ನಪೂರ್ಣರವರ ನನ್ನ ಖಜಾನೆ
೨೭ . ಅಪಾರ
೨೮ . ಅಪಾರ್ಥಕೋಶ
೨೯ . ಅಮಿತಾಂಜಲಿ
೩೦ . ಅಮೃತ ಸಿಂಚನ
೩೧ . ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ
೩೨ . ಅಮೇರಿಕದಿಂದ ರವಿ
೩೩ . ಅಮೇರಿಕೆಯಿಂದ ಅವಲೋಕಿಸುತ್ತ...
೩೪ . ಅರಳೀ ಕಟ್ಟೆ……
೩೫ . ಅರುಣ ಸಿರಿಗೆರೆ
೩೬ . ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್
೩೭ . ಅರ್ಚನಾ
೩೮ . ಅಲೆಮಾರಿ
೩೯ . ಅಲೆಮಾರಿ ನೆನಪುಗಳು
೪೦ . ಅಲೆಮಾರಿ!
೪೧ . ಅಲೆಮಾರಿಯ ಅನುಭವಗಳು
೪೨ . ಅವಧಿ
೪೩ . ಅವಲೋಕನ ೧
೪೪ . ಅವಲೋಕನ ೨
೪೫ . ಅವಲೋಕನ ೩
೪೬ . ಅವಿಲು
೪೭ . ಅವ್ಯಕ್ತ ರಂಗಭೂಮಿ
೪೮ . ಅಶೋಕ್
೪೯ . ಅಸತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ
೫೦ . ಅಹಂ ಬ್ಲಾಗಾಸ್ಮಿ
೫೧ . ಆಕಾಶ ಬುಟ್ಟಿ
೫೨ . ಆಕಾಶವೀಧಿ
೫೩ . ಆದಮ್ಯ ರಮಾನಂದ
೫೪ . ಆದಿತ್ಯ ಬಾರಿಗಾಲಿ
೫೫ . ಆನಂದ
೫೬ . ಆನಂದ... ಈ …

ಕನ್ನಡ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣಗಳು ೧

ಕನ್ನಡ ತಾಣಗಳು

೧ . ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ
೨ . ಸಂಪದ
೩ . ಸುಮ್ನೆ ಆನ್ಲೈನ್
೪ . ವಿಸ್ಮಯನಗರಿ
೫ . ಗೆಳತಿ
೬ . ಕನ್ನಡಧ್ವನಿ
೭ . ಕನ್ನಡಕವಿ
೮ . ಕನ್ನಡಸಾಹಿತ್ಯ.ಕಾಂ
೯ . ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ
೧೦ . ದಿ ಸಂಡೇ ಇಂಡಿಯನ್

ಸುದ್ದಿ ತಾಣಗಳು

೧೧ . ಸಿಫಿ ಕನ್ನಡ
೧೨ . ಕನ್ನಡಪ್ರಭ
೧೩ . ಪ್ರಜಾವಾಣಿ
೧೪ . ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ
೧೫ . ಸಂಜೆವಾಣಿ
೧೬ . ಉದಯವಾಣಿ
೧೭ . ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ
೧೮ . ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕ
೧೯ . ವಿಕ್ರಾಂತಕರ್ನಾಟಕ

ಸಂಘಟನೆಗಳು

೨೦ . ಅವಿರತ
೨೧ . ಇಂಡಿಯಾ ವಾಟರ್ ಪೋರ್ಟಲ್
೨೨ . ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್
೨೩ . ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ
೨೪ . ಸಾಹಿತ್ಯಗೋಷ್ಠಿ

ಪೋರ್ಟಲ್ ಗಳು

೨೫ . ಯಾಹೂ ಕನ್ನಡ
೨೬ . ಎಂಎಸ್‌ಎನ್ ಕನ್ನಡ
೨೭ . ವೆಬ್ ದುನಿಯಾ ಕನ್ನಡ
೨೮ . ದಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ
೨೯ . ಅರಿವು
೩೦ . ಬಾನುಲಿ
೩೧ . ಗಲ್ಫ್ ಕನ್ನಡಿಗ
೩೨ . ಇಬ್ಬನಿ
೩೩ . ಕನ್ನಡರತ್ನ
೩೪ . ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ
೩೫ . ಪ್ರಕಾಶಕ
೩೬ . ಉಡುಪಿ ಆನ್ಲೈನ್

ದ್ವಿಭಾಷಾ ತಾಣಗಳು

೩೭ . ಮಿತ್ರಮಾಧ್ಯಮ
೩೮ . ಕನ್ನಡ ಸಂಗೀತ
೩೯ . ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಕನ್ನಡ
೪೦ . ಸಾಹಿತ್ಯಾಂಜಲಿ
೪೧ . ವಿಗ್ಗಿ.ಕಾಂ
೪೨ . ಕರ್ನಾಟಕ ಡಯಾಸ್ಪೋರಾ
೪೩ . ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
೪೪ . ಸುಗಮ ಕನ್ನಡ
೪೫ . ಬುಕ್ಸ್ ಯುಲೋಪ್
೪೬ . ಬೆಳಕು
೪೭ . ಬೆಂಗಳೂರು ವೇದಿಕೆ
೪೮ . ವಿಶ್ವಕನ್ನಡ
೪೯ . ಕನ್ನಡ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್
೫೦ . ಕುವೆಂಪ…